Klupski seminar aikido klubova Centar i Karađorđe 02.11.2008. godine, S.C. Vračar

<< Nazad

01

01a

02

02a

02b

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14


© 2011 Srpska aikido federacija
SAF
O AIKIDOU
SEMINARI
Linija
  • A Hadži Prodanova 24,
      11000 Beograd, Srbija
  • T 064/3499 932
  •   066/2469 29