Sportski direktor

Sportski direktor

Dr. Zoran Mašić

Adresa:

Hadži Prodanova 24,
11000 Beograd, Srbija

e-mail:

zoranmasic@yahoo.com


© 2011 Srpska aikido federacija
SAF
O AIKIDOU
SEMINARI
Linija
  • A Hadži Prodanova 24,
      11000 Beograd, Srbija
  • T 064/3499 932
  •   066/2469 29