SRPSKA AIKIDO FEDERACIJA

TAKSE KOJE SE PLAĆAJU ZA DAN STEPENE

STEPEN HOMBU TAKSA ISPITNA TAKSA *
1.DAN 11000 yena 70 e
2.DAN 10000 yena 70 e
3.DAN 15000 yena 70 e
4.DAN 20000 yena 70 e
5.DAN 70000 yena 70 e

* Ispitna taksa obuhvata troškove organizacije polaganja, taksu ispitivača i taksu koja ide federaciji

Napomena: na gore navedenu sumu u jenima se dodaje provizija banke i poštarina koja se deli između kandidata za Dan stepenove čije se diplome plaćaju. Provizija banke se računa na ukupan iznos, a ne za svaku diplomu posebno i iznosi 3 %.


© 2011 Srpska aikido federacija
SAF
O AIKIDOU
SEMINARI
Linija
  • A Hadži Prodanova 24,
      11000 Beograd, Srbija
  • T 064/3499 932
  •   066/2469 29