11. kongres Svetske aikido federacije(IAF)

<< Nazad

01

01a

02

02

01

01a

02

02

01

01a

02

02

01

01a

02

02

01

01a

02

02

01

01a

02

02

01

01a

02

02


© 2011 Srpska aikido federacija
SAF
O AIKIDOU
SEMINARI
Linija
  • A Hadži Prodanova 24,
      11000 Beograd, Srbija
  • T 064/3499 932
  •   066/2469 29